Mångfald – Mixat är bäst

Mångfald driver och är nödvändigt för utveckling och konkurrenskraft. Starka och framgångsrika företag leds av framsynta och handlingskraftiga ledare som rekryterats bland de bästa.

Vår devis är att ”Mixat är bäst”.

Vi är övertygade om att kreativitet, konkurrenskraft och lönsamhet stärks om det i våra beslutsforum finns en bra mix av personer med olika bakgrund, ålder, kön, erfarenheter och utbildning. Att öka mångfalden handlar om att skapa insikt och påverka attityder. Det handlar också om att skapa beredskap och strukturer hos ledning och styrelse för att arbeta med dessa frågor.

Vi har arbetat med verksamhetsdriven mångfald i många år och i många olika verksamheter. Vi har därför konkreta exempel på att mångfald lönar sig och att det stärker varumärket. Det gagnar affären, det gagnar kunden och det gagnar resultatet. Det är dessutom mer attraktivt att arbeta i verksamheter som aktivt söker mångfald bland medarbetarna.

I Partnerskap för framgång arbetar vi med att vässa företagens förmåga att arbeta med verksamhetsbaserad mångfald, såväl i styrelse som i ledning.

Kontakt

Elisabet Litsmark Nordenstam
Partnerskap för framgång Sverige AB
Sanatoriegatan 62
41653 Göteborg
Org.nr. 55 65 45 9889
F-skatt

Sätt fart på din styrelse