Äldre i arbetskraften

Allt färre skall försörja allt fler. Ålderspyramiden har ändrats. I takt med att allt fler lever allt längre behöver fler arbeta längre för att vi skall kunna upprätthålla välfärden i vårt samhälle. Pensionsåldern höjs, vilket ställer krav på företag och organisationer att skapa beredskap för att i sina arbetsgrupper och team ha medarbetare i alla åldrar. Attityder och strukturer prövas.

Vi erbjuder insatser för att möta de krav och utmaningar detta kommer att innebära såväl för individer som för arbetsgivare.

Kontakt

Elisabet Litsmark Nordenstam
Partnerskap för framgång Sverige AB
Sanatoriegatan 62
41653 Göteborg
Org.nr. 55 65 45 9889
F-skatt

Sätt fart på din styrelse