Sätt fart på din styrelse

Partnerskap för framgång arbetar med styrelseutveckling på ett verksamhetsnära, personligt och deltagaranpassat sätt. Vår devis är att ”Mixat är bäst” – vi vill se styrelser där människor med olika kompetens och bakgrund, kvinnor och män, arbetar för företagets bästa och tillsammans bidrar till nya tänkesätt och affärsnytta i en globaliserad värld.

Sätt fart på din styrelse har genomförts med gott resultat flera gvänder sig till personer som vill utveckla kunskap och färdigheter för ett aktivt och effektivt styrelsearbete. Vårt koncept bygger på att lärande sker bäst om man får chans att pröva på riktigt. Vi omsätter teorin i praktiskt arbete. Redan vid första tillfället formar vi en ”skuggstyrelse” från ett eller ett par av de deltagande företagen. Skuggstyrelsen sammanträder vid vart och ett av de tre möten som programmet omfattar, vilket gör att vi vid varje mötestillfälle får möjlighet att i praktiken pröva på och diskutera styrelsearbetets utmaningar.

Sätt fart på din styrelse är ett utvecklingsprogram. Utveckling tar tid, och nya kunskaper behöver sjunka in för att kunna relateras till de egna utmaningarna. Programmet består därför av tre förlängda halvdagar under september och oktober 2014 med några veckors mellanrum för egen reflektion och eget arbete.

Ett par månader efter det tredje mötet sker en återträff. Här går vi igenom de personliga mål var och en satt upp. Vi fångar också upp ev kvarstående frågeställningar.

Innehåll
1. Styrelseteamet En bra styrelse är ett effektivt team som skapar resultat. Vi lägger stor vikt vid hur styrelsen skall arbeta för företagets bästa: • Fokus på affär och resultat • Beslutsfattande • Strategiskt tänkande • Vikten av mångfald • Arbetsformer • CSR – Företaget som ansvarstagande aktör i omvärlden - etik, moralisk kompass, värderingar och integritet


2. Företagsuppbyggnad med affärsmässighet och juridik i centrum Alla kan inte kunna allt, men att arbeta i en styrelse innebär ett ansvar och kräver en baskunskap som alla behöver ha. Här behandlar vi områden som: • Strategisk uppbyggnad, från liten till stor • Formalia och spelregler • Aktiebolagslagen och styrelsen • Ansvar och ekonomi, en tung och viktig fråga • Exit till 100 %
3. Styrelsearbete i praktiken I små och medelstora företag kan styrelsen spela en viktig roll som dörröppnare och bollplank. Följande områden blir extra viktiga att skapa tydlighet kring: • Samspelet ägare, styrelse, VD och ledning • Ordföranderollen • Strategiska utmaningar, ansvar och risker • Styrelseåret/styrelseplan • Styrelserekrytering/personliga mål 4. Mitt styrelsearbete Styrelsens sammansättning är av kritisk vikt för bästa resultat. Här arbetar vi med fokus på att var och en skall uppnå trygghet om den egna rollen och de egna styrkorna: • Min styrelserepertoar • Min roll i styrelsen • Mitt bidrag i styrelsearbetet • Mina utvecklingsbehov • Min styrelse-CV Uppföljning: Sker på dag som vi gemensamt bestämmer. Programmet leds av Kerstin Corné, Kristina Fahl och Elisabet Litsmark Nordenstam. Kerstin har lång erfarenhet som personaldirektör och som rådgivare till små och medelstora företag. Elisabet har lång erfarenhet som personaldirektör, VD och styrelsemedlem/styrelseordförande i små och medelstora företag. Kristina Fahl, Théleon och Partners styrelsearbete, leder det andra avsnittet om Företagsuppbyggnad och affärer. Kristina är jurist och har mycket lång och gedigen erfarenhet av styrelsearbete i allmänhet och frågor om finansiering, juridik och affärsmässighet i synnerhet. Särskilt framtaget material, praktiska mallar och verktyg kommer att användas och delas ut. Var och en får boken ”Råd till dig som vill arbeta i styrelser”, skriven av Elisabet Litsmark Nordenstam. Boken baseras på intervjuer med mentorer i Styrelsekraft 2009/2010. Pris: 10 000 kr per deltagare. Moms 25 % tillkommer. Plats: Samtliga möten äger rum på Sågeriets Tillväxtcentrum, Bror Nilssons gata 16, Göteborg. Nätverk/styrelserekrytering Sågeriets Tillväxtcentrum är ett nybildat bolag med visionen att erbjuda affärsrådgivning och kontor till små företag som vill växa och utvecklas. I synnerhet fokuserar man på att främja kvinnors företagande och entreprenörskap. Sågeriet anordnar nätverksmöten för små och medelstora företag. Deltagare i vårt program kommer att erbjudas ingå i detta nätverk och bli inbjudna till de möten som äger rum. Genom att Partnerskap för framgång genom åren utvecklat ett rikt nätverk medverkar vi också i styrelserekryteringar. Kandidater från vårt nätverk kommer då att särskilt beaktas. Ytterligare upplysningar och information Kontakta gärna Elisabet Litsmark Nordenstam för ytterligare information. Elisabet nås på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller 0705 508617. Besök gärna vår hemsida www.partnerskapforframgang.se

Kontakt

Elisabet Litsmark Nordenstam
Partnerskap för framgång Sverige AB
Sanatoriegatan 62
41653 Göteborg
Org.nr. 55 65 45 9889
F-skatt

Sätt fart på din styrelse