Introduktion till styrelsearbete

Varför är det angeläget för företag i tillväxt att satsa på styrelsearbete? Hur skall man tänka för att komma igång? Vilka kompetenser bör ingå? Vilken nytta kan Du som ägare och entreprenör ha av ett strukturerat styrelsearbete?
Seminariet vill tjäna som inspiration och visa på den potential ett effektivt styrelsearbete kan ge även det lilla företaget. Konkreta råd kommer att ges om hur göra för att komma igång.

Halvdagsseminarium. Tid och plats och pris efter överenskommelse.

Kontakta oss gärna för mer information:
Elisabet Litsmark Nordenstam
tel: 0705 50 86 17
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kontakt

Elisabet Litsmark Nordenstam
Partnerskap för framgång Sverige AB
Sanatoriegatan 62
41653 Göteborg
Org.nr. 55 65 45 9889
F-skatt

Sätt fart på din styrelse