Företagsspecifik rådgivning

VD, ägare eller ordförande erbjuds individuell och företagsspecifik rådgivning avseende det egna företagets styrelsearbete. Rådgivningen delas upp på två möten omfattande en halvdag vardera.

Vid det första mötet gås företaget igenom vad gäller mål, vision och strategiska utmaningar. Läget avseende styrelsearbetet diskuteras. Ett speciellt framtaget material används som stöd.
Här berörs områden som:

 • Strategiska utmaningar
 • Styrelsen som team, sammansättning och kompetens – läge alt behov
 • Styrelsens roll i förhållande till VD
 • Styrelseåret

 • Deltagaren/deltagarna får i uppdrag att till det andra mötet arbeta igenom materialet och förbereda frågeställningar att ta upp vid möte nummer två. Det andra mötet äger rum några veckor senare. Materialet gås igenom och VD/ordförande har haft möjlighet att ta ställning till områden som behöver fördjupas avseende det egna styrelsearbetet:

 • Arbetsformer – hur få styrelsen att bli ett högpresterande team
 • Valberedning
 • Vilka frågor bör behandlas när
 • Styrelse kontra VD

 • Tid, plats och pris enligt överenskommelse.

  Kontakt

  Elisabet Litsmark Nordenstam
  Partnerskap för framgång Sverige AB
  Sanatoriegatan 62
  41653 Göteborg
  Org.nr. 55 65 45 9889
  F-skatt

  Sätt fart på din styrelse